Kundvagnen är tom

Köpvillkor

Förstasidan Köpvillkor

 

 

Försäljningsvillkor

Leverans 
Som kund till oss kan du antingen hämta varorna fraktfritt direkt i vår butik eller få de levererade direkt hem till dig mot fraktkostnad.

Leverans sker med postens företagspaket om inget annat avtalats.
Varan hämtas på närmaste utlämningsställe. Posten aviserar med brev eller med SMS-avisering.
Normal liggetid på posten är 14 dagar.
Leverans sker direkt till dig om adressaten är ett företag.


Leveranstid
Normal leveranstid är 2-5 arbetsdagar om varan finns i lager. Finns varan inte i lager kan leveransen dröja ytterligare.
Om leveransen drar ut längre på tiden meddelas kund normalt via e-post.
Skulle varan vara tillfälligt slut meddelas kunden detta så fort som möjligt för leveransbesked.


Frakt
Leverans är fraktfri om du väljer att hämta varorna i vår fysiska butik. Vid köp med direkt leverans tillkommer fraktkostnad enligt gällande prislista.  

Försändelsen levereras med postpaket endast inom Sverige.

Expeditionsavgift
Vi tar inte ut någon expeditionsavgift. 0kr.
Vid direktleverans om ordern är mindre än 1000kr +moms (vilket är 1250kr inkl moms) tillkommer en småorderavgift om 150kr inkl moms.

 
Betalning
Följande alternativ finns att tillgå i kassan:

Kortbetalning
Betalning sker via VISA, Mastercard eller Eurocard (säker betalning sker via företaget Mypay).

Delbetalning
Det finns också möjlighet till betalning via delbetalning (se fliken "avbetalning).


Följande avgifter utgår då från banken: 
  

  • 3 månader: 95 kr i uppläggningsavgift och 29 kr/månad i aviavgift  
  • 6 månader: 195 kr i uppläggningsavgift och 29 kr/månad i aviavgift  
  • 12 månader: 295 kr i uppläggningsavgift och 29 kr/månad i aviavgift  
  • 24 månader: 9,95% ränta + 345 kr i uppläggningsavgift och 29 kr/månad i aviavgift  
  • 36 månader: 9,95% ränta +345 kr i uppläggningsavgift och 29 kr/månad i aviavgift

För villkor se:  http://www.delauppbetalningen.se/
 

Fakturering
Vi erbjuder också betalning mot 14 dagars faktura (Faktureringsavgift: 29 kr). Besked om kredit är godkänd eller inte utgår direkt i kassan.
Tjänsten "Fakturera mig" tillhandahålls från Kreditor. För villkor se: 
http://www.faktureramig.se/

Vid uppenbara felaktigheter såsom sk förklaringsmisstag eller liknande, avseende det pris eller den produktinformation som anges i mottagningsbekräftelsen eller fakturan, äger Media Network AB rätt att korrigera sådant pris eller sådan information varpå ny mottagningsbekräftelse och faktura skickas ut. Kund äger rätt att avbeställa sin order utan kostnad om korrigeringarna ej accepteras

Garanti
Garantitiderna varierar beroende på produkt och tillverkar. Vi lämnar minst 1 års garanti från leveransdatum, beträffande material och fabrikationsfel. Flera av våra produkter har dock 2-3 års garanti och se vidare information på produkten i fråga.

TFT skärmar och Pixel garanti  

På alla produkter med s.k. platt bildskärm (TFT) finns risken att det kan finnas ständigt lysande eller ständigt mörka pixlar redan vid leverans av produkten. Detta är inte att betrakta som ett fel i varan i sig utan hänförts till kvalitetsmässiga variationer i bildelementen som uppstår under tillverkningen. Antal tillåtna ständigt lysande/mörka pixlar varierar mellan tillverkarna men de flesta håller sig till standarden ISO 13406-2 (TFT-skärmar, skärmar på bärbara datorer, etc. räknas till klass II bildelement om inte annat framgår av produktinformationen). Ständigt Lysande/mörka pixlar kan även uppstå efter en tids användning av skärmen. Även detta är normalt och faller inte under garanti såvitt inte antalet överstiger det tillåtna antalet enligt ISO 13406-2 eller respektive tillverkares garantivillkor.

I standarden ISO 13406-2 delas TFT-element in i fyra olika klasser, klass I, klass II, klass III och klass IV. TFT-element som hänförs till klass I får ej innehålla ständigt lysande eller mörka pixlar. Till denna kategori hör TFT-element avsedda för t ex militärt bruk eller för användning i medicinsk apparatur.

För TFT-element som hänförs till klass II tillåts ett visst antal ständigt lysande/mörka pixlar räknat per antal miljoner pixlar skärmen består av. Alla TFT-element avsedda för företags- eller konsumentmarknaden faller under klass II. Klass III och IV tillåter än fler defekta pixlar men element klassade som III eller IV förekommer nästan inte på den svenska marknaden.

Vi lämnar inga ytterligare garantier avseende ständigt lysande/mörka pixlar än de av tillverkaren specificerade.

 Konsument (privatperson) ångerrätt vid distansavtal.  

 Konsument har på sätt som lagen (2005:59) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till Media Network i Halmstad AB lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar (eller i tillämpliga fall inom 7 arbetsdagar) från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Ångerrätten gäller dock inte datorprogram, ljud- och bildupptagningar då förseglingen/plomberingen brutits. Med försegling avses även teknisk plombering (t ex serienummer). Ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten är ej tillämplig för företag.

Vill du använda dig av ångerrätten rekommenderas du att kontakta Media Network AB´s kundservice på e-post till kundservice@medianetwork.se.

Uppge order- eller fakturanummer så kommer du att erhålla ett returnummer för din/dina varor.

Här finns hela konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen respektive distansavtalslagen.

Varan skall förpackas i samma emballage som de kom ifrån Media Network AB. Eventuella transportskador på grund av bristfällig emballering debiteras dig som kund. Varor som returneras mot postförskott kommer ej att lösas ut.

Varor som levererats på pall (LCD-TV, Plasma-TV och liknande) måste, om de returneras, lastas på pall för att undvika att varan skadas under transporten.
   

Reklamationer
Alla reklamationer skall omedelbart anmälas till Media Network i Halmstad AB. Kontakta alltid oss innan varan skickas i retur. Alla returer måste emballeras på sådant sätt att inga skador uppstår (uppkommna skador p.g.a dåligt emballage eller ovarsam hantering innebär ekonomiskt avdrag). Reklamationsrätten är 1år.

 Ansvar för fel                                                                                                                                                                                                                                        Föreligger fel som Media Network AB svarar för, åtar sig Media Network AB att på egen bekostnad avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpeskillingen, om detta kan ske utan väsentlig kostnad eller olägenhet för Media Network AB. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier.
Media Network AB´s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor samt vad som anges i konsumentköplagen (1990:932). Media Network AB bär inget direkt eller indirekt ansvar för till exempel - men ej begränsat till - inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, förlust i näringsverksamhet, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada. Tänk på att alltid ta backup på viktig data, Media Network AB ej återskapa eller ta backup på kunders data i händelse av reklamation.

Observera att support och felanmälan kan vara på engelska för vissa tillverkare, i vissa fall kan felanmälan endast ske via e-post eller hemsida. 
 

 Support  

För teknisk support - användarstöd - allmänt eller vid fel i vara, har Media Network AB rätt att hänvisa kunden till respektive produkttillverkare. Telefonnummer till respektive tillverkare/leverantör finner du på Media Network AB´s hemsida. Observera att supporten kan vara på engelska för vissa tillverkare, i vissa fall ges support endast via e-post och hemsidor. Media Network AB kan ej tillhandahålla support för alla produkter.  

 Personuppgifter  

Media Network AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till Media Network i Halmstad AB. Uppgifterna lagras i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot kund samt i marknadsföringssyfte. Du kan när som helst ändra dina uppgifter (inklusive avbeställa katalog och direktutskick) genom att logga in på vår webbsida med det användarnamn och lösenord du tillsänts via e-post.  

 Särskilda villkor

Vid köp av programvara erhåller kund inte någon annan rätt till denna än vad som följer av de särskilda villkor/licensavtal som finns förpackade tillsammans med respektive programvara.

Installation
Alla datorer kan erhållas installerade och klara vid leverans. Se under kategorier Installation (högst upp i vänstra menyn på sid 1).  

 
Övrigt
Alla priser är angivna exkl. och inklusive moms.
Reservation för slutförsäljning, prisjusteringar, tryckfel och fel på webbsidan samt eventuellt fel i tillverkarens tekniska specifikationer. Avbildad produkt stämmer inte alltid överrens med verkligheten.

Alla namn, beteckningar m.m. som förekommer på Media Network AB´s hemsida är i förekommande fall registrerade varumärken.
De uppgifter som lämnas härigenom utgör och manifesterar inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet, garanti mm annat än där så är direkt angivet.
Media Network AB förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive - men ej begränsat till, -priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Härigenom publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik mm kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Media Network AB friskriver sig från allt an svar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation.

Vid eventuell tvist följer Media Network AB Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inget annat anges.